Ogłoszenie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym