Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Oferty do konsultacji

Zarząd Powiatu w Sanoku, uznając celowość realizacji poniższych zadań, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza oferty następujących zadań:

1. Chorągiew Podkarpacka ZHP, Komenda Hufca Ziemi Sanockiej, ul. Zielona 39, 38-500 Sanok zadanie „Rajdy piesze Szlakiem kurierów beskidzkich ZWZ-AK”.

2. Stowarzyszenie Artystyczne EXODUS, Wola Sękowa 37, 38-505 Bukowsko zadanie „Etno-mural”

3. Stowarzyszenie Wspólnota Obywatelska na rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej, Jurowce 101, 38-507 Jurowce zadanie „Noc z Teatrem – Spotkanie trzecie”.

Uwagi odnośnie ofert można zgłaszać mailowo na adres promocja2@powiat-sanok.pl lub pisemnie na adres Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1 38-500 Sanok do 02 maja 2019r. Po tym terminie uwagi nie będą rozpatrywane.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
25 kwietnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
25 kwietnia 2019
Nazwa pliku
Oferta Etno mural
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
25 kwietnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
25 kwietnia 2019
Nazwa pliku
Oferta noc z teatrem
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
25 kwietnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
25 kwietnia 2019
Nazwa pliku
Oferta ZHP
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
25 kwietnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
25 kwietnia 2019
Nazwa pliku
Treść ogłoszenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
25 kwietnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
25 kwietnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)