Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Oferta Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury w Sanoku pn. „Kwiatki dla Nauczycieli”

Zarząd Powiatu w Sanoku zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm) zamieszcza ofertę Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury w Sanoku pn. „Kwiatki dla Nauczycieli”.

Uwagi odnośnie oferty można zgłaszać do dnia 28.05.2013r. pisemnie do Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sanoku ul. Rynek 1, pokój nr 45.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
22 maja 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
22 maja 2013
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
22 maja 2013
Nazwa pliku
Oferta
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
22 maja 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
22 maja 2013
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)