Obwieszczenie z dnia 19.02.2019r. o ponownym rozpatrywaniu wniosku Burmistrza Miasta Sanoka o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 28 Zator-Medyka a drogą gminną nr G117160R ul. Łany wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania pn.: „Budowa łącznika drogowego ul. Łany z obwodnicą Sanoka wraz z budową drogi na działce nr 2414/22”