Nieodpłatna pomoc prawna - konkurs ofert i nabór kandytatów na członków komisji konkursowej