Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Nabór kandydatów

na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych