Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Konkurs ofert rozstrzygnięty

Zarząd Powiatu Sanockiego w dniu 16.03.2017r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki i oświaty przyznając dofinansowanie dla 13 zadań. Każdy z podmiotów, który brał udział w konkursie zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu konkursu i terminie podpisania umowy.

W przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowana, konieczne będzie dostosowanie kosztorysu do przyznanej kwoty dotacji.

Do pobrania:

Uchwała wraz z wykazem podmiotów, którym udziela się dotacji w zakresie kultury, sportu, turystyki i oświaty

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
20 marca 2017
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
20 marca 2017
Nazwa pliku
Uchwała wybór ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
20 marca 2017
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
20 marca 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)