Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Konkurs ofert rozstrzygnięty

Zarząd Powiatu Sanockiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sportu i turystyki. W ramach konkursu złożonych zostało 29 ofert. 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych, spośród pozostałych Zarząd przyznał dofinansowanie dla 23 zadań.

Każdy z podmiotów, który brał udział w konkursie zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu konkursu i terminie podpisania umowy.

W przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowana, konieczne będzie dopasowanie oferty do przyznanej kwoty dotacji.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
21 marca 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
21 marca 2013
Nazwa pliku
Wykaz podmiotów, którym udziela się dotacji w zakresie kultury, sportu i turystyki w 2013r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
21 marca 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
21 marca 2013
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)