Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, których realizację w 2013 roku wspiera Powiat Sanocki

Zarząd Powiatu w Sanoku , działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XXX/356/2012 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sanockiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresieochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
22 lutego 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
22 lutego 2013
Nazwa pliku
ogłoszenie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
22 lutego 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
22 lutego 2013
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
22 lutego 2013
Nazwa pliku
sprawozdanie końcowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
22 lutego 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
22 lutego 2013
Nazwa pliku
wniosek o dofinansowanie do konkursu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
22 lutego 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
22 lutego 2013
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
22 lutego 2013
Nazwa pliku
Uchwała Zarządu Powiatu nr 41/2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
22 lutego 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
22 lutego 2013
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
22 lutego 2013
Nazwa pliku
Uchwała nr 106/2013 - rozstrzygnięcie konkursu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
16 maja 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
16 maja 2013
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)