Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Konkurs ofert - kultura, sport, turystyka

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu i turystyki, których realizację w 2013 roku wspiera Powiat Sanocki

Zarząd Powiatu w Sanoku , działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XXX/356/2012 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sanockiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu i turystyki.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
14 stycznia 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
14 stycznia 2013
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
14 stycznia 2013
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT P.S. II 2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
14 stycznia 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
14 stycznia 2013
Nazwa pliku
Uchwała zarządu ogłoszenie konkursu kultura sport turystyka
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
14 stycznia 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
14 stycznia 2013
Nazwa pliku
sprawozdanie końcowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
14 stycznia 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
14 stycznia 2013
Nazwa pliku
wniosek o dofinansowanie do konkursu 2013 kst
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
14 stycznia 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
14 stycznia 2013
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)