Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

W związku z okresowym wstrzymaniem bezpośredniej obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Sanoku - Wydział Komunikacji i Transportu informuje, że stałe dowody rejestracyjne pojazdów nie są obecnie wydawane.

Informacje SMS wysyłane do Państwa w sprawie odbioru dowodów generowane są przez system informatyczny. Stanowią one potwierdzenie wyprodukowania stałych dowodów rejestracyjnych zgodnie z wnioskami złożonymi na etapie rejestracji pojazdów i wprowadzenia ich do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, co stanowi jednocześnie potwierdzenie dopuszczenia pojazdów do ruchu. W obecnej sytuacji epidemicznej nie należy jednak zgłaszać się do Wydziału po odbiór w/w. dokumentów.

O wznowieniu wydawania stałych dowodów rejestracyjnych poinformujemy odrębnym komunikatem, jak też będziemy informować Państwa drogą telefoniczną.

Sanok, 2 kwietnia 2020 r.

Naczelnik Wydziału

Zbigniew Dec
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
2 kwietnia 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
2 kwietnia 2020
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)