KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

W związku z okresowym wstrzymaniem bezpośredniej obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Sanoku - Wydział Komunikacji i Transportu informuje, że stałe dowody rejestracyjne pojazdów nie są obecnie wydawane.

Informacje SMS wysyłane do Państwa w sprawie odbioru dowodów generowane są przez system informatyczny. Stanowią one potwierdzenie wyprodukowania stałych dowodów rejestracyjnych zgodnie z wnioskami złożonymi na etapie rejestracji pojazdów i wprowadzenia ich do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, co stanowi jednocześnie potwierdzenie dopuszczenia pojazdów do ruchu. W obecnej sytuacji epidemicznej nie należy jednak zgłaszać się do Wydziału po odbiór w/w. dokumentów.

O wznowieniu wydawania stałych dowodów rejestracyjnych poinformujemy odrębnym komunikatem, jak też będziemy informować Państwa drogą telefoniczną.

Sanok, 2 kwietnia 2020 r.

Naczelnik Wydziału

Zbigniew Dec