Informacja Zarządu Powiatu Sanockiego

ZARZĄD POWIATU SANOCKIEGO

informuje, że w okresie od 20 października 2016 r. do 10 listopada 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, wywieszono wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykaz obejmuje powierzchnię ok. 0,1350 ha części działki nr 773/11 położonej w Sanoku obręb Wójtowstwo, objętej księgą wieczystą KW Nr KS1S/00037552/2.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - Nr tel. 013-4657612