Informacja Zarządu Powiatu Sanockiego

ZARZĄD POWIATU SANOCKIEGO

informuje,

że w okresie od 21 kwietnia 2016r. do 12 maja 2016r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, wywieszono wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby prawnej prowadzącej działalność oświatową, naukową i badawczo-rozwojową - na cele nie związane z działalnością zarobkową.

Wykaz obejmuje działkę nr 62/11 o pow. 0,4481 ha, położoną w Sanoku obręb Śródmieście, dla której w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00078091/1.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - Nr tel. 013-4657612