Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Informacja zarządu powiatu sanockiego

ZARZĄD POWIATU SANOCKIEGO

informuje,

że w okresie od 17 grudnia 2015r. do 07 stycznia 2016r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, wywieszono wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz obejmuje zabudowaną nieruchomość, położoną w Sanoku obręb Śródmieście przy ul. Sienkiewicza 5, oznaczoną ewidencyjnie jako działki nr 487 i nr 486/5 o łącznej pow. 0,1906 ha, objętą księgą wieczystą nr KS1S/00050904/2.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - Nr tel. 013-4657612

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
14 grudnia 2015
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
14 grudnia 2015
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
14 grudnia 2015
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)