Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Informacja Zarządu Powiatu

ZARZĄD POWIATU W SANOKU

informuje,

że w okresie od 25 listopada 2014r. do 16 grudnia 2014r. na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i w Wydziale Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36

wywieszono wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do

sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

Wykaz obejmuje niezabudowaną nieruchomość, położoną w Sanoku obręb Wójtowstwo, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działkami: nr 245/22

o pow. 0,0,0012 ha i nr 245/56 o pow. 0,0002 ha, dla której w Sądzie Rejonowym

w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00063569/5.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - Nr tel. 013-465-76-12.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
21 listopada 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
21 listopada 2014
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)