Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Informacja o zapewnieniu dzieciom rolników poniżej 16 roku życia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

List Prezesa KRUS informujący o zapewnieniu wszystkim dzieciom rolników poniżej 16 roku życia, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno z nich podlega w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
18 listopada 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
18 listopada 2016
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
18 listopada 2016
Nazwa pliku
Pobierz list Prezesa KRUS do Rolników
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
18 listopada 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
18 listopada 2016
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)