Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄD POWIATU SANOCKIEGO

informuje,

że w okresie od 5 maja 2017 r. do 26 maja 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, wywieszono wykazy nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz obejmuje:

- lokal niemieszkalny Nr 5 o pow. użytkowej 165,02 m2 , znajdujący się w budynku położonym w Sanoku przy ul. Kościuszki 16, dla którego w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00078773/6, z którym związany jest udział wynoszący 251/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 714 o pow. 0,0390 ha,

- lokal mieszkalny Nr 2 o pow. użytkowej 66,24 m2 , znajdujący się w budynku położonym w Sanoku przy ul. Kościuszki 16, dla którego w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00078774/3, z którym związany jest udział wynoszący 101/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 714 o pow. 0,0390 ha,

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - Nr tel. 013-4657612

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 kwietnia 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 kwietnia 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
28 kwietnia 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)