Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄD POWIATU W SANOKU

informuje,

że w okresie od 22 lipca 2013r. do 02 sierpnia 2013r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, wywieszono wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz obejmuje nieruchomości Powiatu Sanockiego, położone w Nowosielcach gm. Zarszyn, oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów:

- działką Nr 586/15 pow. 0,0892 ha oraz 1/5 udziału w działkach Nr 586/12 i 586/17,

które pełnią rolę drogi dojazdowej do działki Nr 586/15.

Nieruchomości te tworzą obiekt gospodarczy Nr 1.

- działką Nr 586/16 o pow. 0,0969 ha oraz 1/5 udziału w działkach Nr 586/12 i 586/17,

które pełnią rolę drogi dojazdowej do działki Nr 586/16.

Nieruchomości te tworzą obiekt gospodarczy Nr 2.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - Nr tel. 013-4657612

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 lipca 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 lipca 2013
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
22 lipca 2013
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)