Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄD POWIATU W SANOKU

informuje,

że w okresie od 22 lipca 2013r. do 02 sierpnia 2013r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, wywieszono wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz obejmuje nieruchomości Powiatu Sanockiego, położone w Nowosielcach gm. Zarszyn, oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów:

- działką Nr 586/15 pow. 0,0892 ha oraz 1/5 udziału w działkach Nr 586/12 i 586/17,

które pełnią rolę drogi dojazdowej do działki Nr 586/15.

Nieruchomości te tworzą obiekt gospodarczy Nr 1.

- działką Nr 586/16 o pow. 0,0969 ha oraz 1/5 udziału w działkach Nr 586/12 i 586/17,

które pełnią rolę drogi dojazdowej do działki Nr 586/16.

Nieruchomości te tworzą obiekt gospodarczy Nr 2.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - Nr tel. 013-4657612