Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dziwrżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Hłomczy, Gmina Sanok.