Informacja o wyłozeniu do wglądu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu Kostarowce