Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego (Bełchówka, Ratnawica, Wola Piotrowa, Wola Sękowa)