Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego

- Besko, Mymoń, gmina Besko;

- Dudyńce, Kamienne, Karlików, Płonna, Przybyszów, Wolica, Zboiska, gmina Bukowsko;

- Falejówka, Jedruszkowce, Pakoszówka, Pisarowce, Płowce, Stróże Małe, Stróże Wielkie, Srogów Dolny, Srogów Górny, Raczkowa, gmina Sanok;

- Dolżyca, Kulaszne, Radoszyce, Rzepedź, Szczawne, Wysoczany, gmina Komańcza;

- Brzozowiec, Łukowe, Morochów, Olchowa, gmina Zagórz;

- Odrzechowa, Pielnia, gmina Zarszyn;
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
26 stycznia 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
26 stycznia 2015
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
26 stycznia 2015
Nazwa pliku
informacja
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
26 stycznia 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
26 stycznia 2015
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)