Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych położonych w obrębiach ewidencyjnych Czerteż, Dobra, Jurowce, Lalin, Sanoczek, Wujskie i Załuż