Harmonogramu ustalenia linii brzegowych w terenie oraz działek w lokalu dla obrębu Falejówka gmina Sanok w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków