Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

e-Usługi Powiatu Sanockiego

Z uwagi na stan pandemii COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników urzędu zachęcamy do korzystania z e-usług i załatwianie spraw zdalnie, bez konieczności wizyty w urzędzie.
Starostwo Powiatowe w Sanoku informuje o funkcjonującym w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pakietu e-Usług, które umożliwiają załatwienie spraw w urzędzie za pośrednictwem internetu. Dostępne są portale:
Portal mapowy - umożliwiający przeglądanie mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
Portal Geodety - usługa przeznaczona dla wykonawców prac geodezyjnych,
Portal Interesanta - skierowany do mieszkańców i firm – usługa umożliwiająca zamawianie wypisów lub wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz materiałów znajdujących się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, takich jak: kopie map ewidencyjnych i zasadniczych, baz danych i raportów ewidencji gruntów i budynków, baz danych BDOT500 i GESUT – z usługi można skorzystać logując się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego,
Portal Rzeczoznawcy - przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych,
Portal Komornika - przeznaczony dla komorników sądowych poszukujących nieruchomości na terenie powiatu należących do dłużników,
Portal Projektanta - przeznaczony dla firm projektowych, dzięki któremu projektant może złożyć wniosek o uzgodnienie sieci,
Portal Narada koordynacyjna - przeznaczony dla pracowników branż w celu uczestnictwa w zdalnej naradzie koordynacyjnej,
Portal PRZP - e-usługa przeznaczona jest tylko dla podmiotów realizujących zadania publiczne na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Pozwala na złożenie wniosku o udostępnienie w postaci elektronicznej zbiorów danych zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 4a i 4b PGiK.
Adres do e-usług: https://sanocki.webewid.pl/cms/
W zakładce „Wnioski” znajdują się formularze wniosków o założenie konta.
W zakładce „Instrukcja” znajdują się instrukcje korzystania z portali.
W zakładce „Repozytorium wiedzy” znajdują się filmy instruktażowe.
Wnioski o założenie konta należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok lub e-mailowo na adres: podgik@powiat-sanok.pl
Informacje na temat portali można uzyskać pod nr. tel. 13 46 57 603 lub 13 46 57 606 lub mailowo: podgik@powiat-sanok.pl.
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
22 marca 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
22 marca 2021
Nazwa pliku
e-Usługi Powiatu Sanockiego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
22 marca 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
22 marca 2021
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)