Decyzje Starosty Sanockiego z dnia 24.07.2017 w sprawie przebudowy napowietrznych linii SN na linie kablowe