Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 marca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 marca 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
24 marca 2017
Nazwa pliku
Decyzja GN-III.6821.3.3.2016 dotycząca działki nr 74 w obrębie Strachocina
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 marca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 marca 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
24 marca 2017
Nazwa pliku
Decyzja GN-III.6821.3.5.2016 dotycząca działki nr 99 w obrębie Strachocina
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 marca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 marca 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
24 marca 2017
Nazwa pliku
Decyzja GN-III.6821.3.6.2016 dotycząca działki nr 71 w obrębie Strachocina
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 marca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 marca 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
24 marca 2017
Nazwa pliku
Decyzja GN-III.6821.3.7.2016 dotycząca działki nr 50 w obrębie Strachocina
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 marca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 marca 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
24 marca 2017
Nazwa pliku
Decyzja GN-III.6821.3.8.2016 dotycząca działki nr 50 w obrębie Strachocina
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 marca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 marca 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
24 marca 2017
Nazwa pliku
Decyzja GN-III.6821.3.9.2016 dotycząca działki nr 279 w obrębie Strachocina
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 marca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 marca 2017
Nazwa pliku
Decyzja GN-III.6821.3.17.2016 dotycząca działki nr 112 w obrębie Strachocina
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 marca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 marca 2017
Nazwa pliku
Decyzja GN-III.6821.3.20.2016 dotycząca działki nr 1365 w obrębie Pakoszówka
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 marca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 marca 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)