Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Decyzje Starosty Sanockiego z dnia 17.01.2014 r.

W związku z realizacją celu publicznego - budową gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa, średnicy DN 700 relacji Strachocina - Podgórska Wola wraz z infrastrukturą towarzyszącą przekazuję wydane na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna w Warszawie decyzje Starosty Sanockiego z dnia 17.01.2014 r.
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
22 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
22 stycznia 2014
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
22 stycznia 2014
Nazwa pliku
GN-III.6821.3.7.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
22 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
22 stycznia 2014
Nazwa pliku
GN-III.6821.3.8.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
22 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
22 stycznia 2014
Nazwa pliku
GN-III.6821.3.9.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
22 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
22 stycznia 2014
Nazwa pliku
GN-III.6821.3.10.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
22 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
22 stycznia 2014
Nazwa pliku
GN-III.6821.3.11.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
22 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
22 stycznia 2014
Nazwa pliku
GN-III.6821.3.12.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
22 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
22 stycznia 2014
Nazwa pliku
GN-III.6821.3.13.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
22 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
22 stycznia 2014
Nazwa pliku
GN-III.6821.3.16.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
22 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
22 stycznia 2014
Nazwa pliku
GN-III.6821.3.17.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
22 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
22 stycznia 2014
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)