Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Ogłoszenia

Decyzje Starosty Sanockiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

W związku z realizacją celu publicznego - budową sieci wodociągowej dla miejscowości Poraż przesyłam wydane na wniosek Gminy Zagórz reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz decyzje Starosty Sanockiego z dnia 15.11.2012 r. i 16.11.2012 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:

Lp

Decyzja znak

dotycząca

działkiw obrębie

Nr

l.

GN-IlI.6821.3 .2g.20 12

Poraż

1575

2.

GN-III.6821.3.6a.2012

Poraż

381 ,382

3.

GN-III.6821.3.6b.2012

Poraż

1091

4.

GN-III.6821.3.6c.2012

Poraż

1323

5.

GN-III.6821.3.6e.20 12

Poraż

2081

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 listopada 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 listopada 2012
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
21 listopada 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)