Decyzje Starosty Sanockiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomoƛci o nieuregulowanym stanie prawnym