Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Procedury i wnioski

Wyrejestrowanie Pojazdu (kradzież)

Procedura:

Wyrejestrowanie Pojazdu (przekazanie do demontażu)

Procedura:

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Procedura:

Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania LPG

Procedura:

Dokonanie Lub Anulowanie Wpisu O Zastawie Rejestrowym

Procedura:

Nadanie W Pojeździe Cech Identyfikacyjnych I Wykonanie Tabliczki Znamionowej

Procedura:

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Procedura:

Wniosek o wydanie zaświadczenia - utrata dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu

Procedura:

Wniosek o udzielenie, aktualizacje danych - zezwolenia na przewozy regularne osób

Procedura:

Oświadczenie pod odp. karną art.233

Procedura:

Procedura - Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Procedura:

Wniosek - Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Procedura:

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Procedura:
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)