Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Procedury i wnioski

Zarządzenie nr 42/2019 Starosty Sanockiego z dnia 27.05.2019r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na cele realizacji infrastruktury technicznej.

Procedura:

Oświadczenie o spłacie ciężaru realnego

Procedura:

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Procedura:

Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. stanu posiadania gospodarstwa rolnego

Procedura:

Zgłoszenie robót geodezyjnych

Procedura:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dot. osób fizycznych)

Procedura:

Zarządzenie NR 25/2008 Starosty Sanockiego z 27 czerwca 2008r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszów na dzierżawę na cele rolne nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Procedura:

Zarejestrowanie umowy dzierżawy w operacie ewidencyjnym

Procedura:

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Procedura:

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru publicznego

Procedura:

Wniosek o założenie konta webewid

Procedura:

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

Procedura:

Zawiadomienie o wykonaniu pracy geodezyjnej

Procedura:

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentacji

Procedura:

Protokół weryfikacji zbiorów danych

Procedura:

Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z EGiB

Procedura:

Wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Procedura:
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)