Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP

Procedury i wnioski

DO SKŁADANEGO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ (ORYGINAŁY LUB UWIERZYTELNIONE KSEROKOPIE m.in. kart informacyjnych ze szpitala; zaświadczeń lekarskich; wyników badań, kartotek; konsultacji specjalistycznych itp.)

Procedura:

Zaświadczenie o stanie zdrowia

Procedura:
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)