Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Procedury i wnioski

Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania LPG

Procedura:

Dokonanie Lub Anulowanie Wpisu O Zastawie Rejestrowym

Procedura:

Nadanie W Pojeździe Cech Identyfikacyjnych I Wykonanie Tabliczki Znamionowej

Procedura:

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Procedura:

Rejestracja stowarzyszenia zwykłego

Procedura:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dot. osób fizycznych)

Procedura:

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Procedura:

Wniosek o udzielenie, aktualizacje danych - zezwolenia na przewozy regularne osób

Procedura:

Wniosek o wydanie zaświadczenia - utrata dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu

Procedura:

Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. stanu posiadania gospodarstwa rolnego

Procedura:

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Procedura:

Wyrejestrowanie Pojazdu (kradzież)

Procedura:

Wyrejestrowanie Pojazdu (przekazanie do demontażu)

Procedura:

Zaświadczenie o stanie zdrowia

Procedura:

Zgłoszenie robót geodezyjnych

Procedura:
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)