Powiat Sanocki
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540051245-N-2020 z dnia 20-03-2020 r.
Sanok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 522968-N-2020
Data: 13/03/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Sanocki, Krajowy numer identyfikacyjny 37044070300000, ul. ul. Rynek  1, 38-500  Sanok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 652 900, e-mail zp@powiat-sanok.pl, faks 134 652 988.
Adres strony internetowej (url): https://powiat-sanok.pl/bip/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-03-23, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-03-25, godzina: 12:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych