6 lipca 2020, 13:53

XII edycja konkursu „Polska Wieś - Dziedzictwo i Przyszłość”

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA WE WSPÓŁPRACY Z WYDAWNICTWEM NAUKOWYM SCHOLAR OGŁOSIŁA XII EDYCJĘ KONKURSU „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.


KATEGORIE:

1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie, magisterskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.


NAGRODY:

Nagroda pieniężna w wysokości 5 tysięcy złotych

Wydanie pracy w formie książki w wydawnictwie naukowym scholar


TERMIN SKŁADANIA PRAC:

31 lipca 2020


WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.fdpa.org.pl/

22 864 03 90

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988