25 maja 2020, 12:56

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego, przeznaczonej do oddania w najem na rzecz Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku

ZARZĄD POWIATU W SANOKU

informuje,

że w okresie od 25 maja 2020r. do 14 czerwca 2020r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego, przeznaczonej do oddania w najem na rzecz Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.

Wykaz obejmuje nieruchomość zabudowaną budynkami typu garaże o powierzchni użytkowej 1494 m2 położoną w Sanoku obręb Olchowce, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 58/94 o powierzchni 0,7028 ha.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - nr tel. 013 46 57 612

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988