26 marca 2020, 8:07

INFORMACJE I PROCEDURY ZWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM

Zalecenia dla pacjentów z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa


Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia Koronawirusem


Informacje na temat zapobiegania zakażeniu Koronawirusem


Odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego do PIBP ws. postępowania ze zwłokami


Apel Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku informuje, że osoby wracające
z obszarów transmisji wirusa SARS-CoV-2 proszone są o kontakt

wyłącznie telefoniczny

z numerem 13 46 412 19 lub 536 048 617 od poniedziałku do niedzieli w godz. 7:30 – 15:05,

a poza godzinami urzędowania z numerem alarmowym 605 588 412 Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Sanoku celem objęcia nadzorem epidemiologicznym.

Z kolei SPZOZ w Sanoku informuje, że udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej odbywać się będzie
w pomieszczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
(strefa planowej izby przyjęć).

Obowiązuje też zakaz wstępu do szpitala dla osób postronnych niebędących pracownikami
i pacjentami SPZOZ w Sanoku, których obecność nie jest konieczna
do zapewnienia ciągłości działania obiektu.

Wszystkie załączniki: