18 czerwca 2021, 8:40

UWAGA! Nowy nabór w ZS2 na rok szkolny 2021/2022 na kierunek technik automatyk i technik elektronik.

Projekt Nowa jakość kształcenia zawodowego w
  Zespole Szkół nr 2 w Sanoku. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z
  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
  2014-2020, Oś priorytetowa IX, działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia
  zawodowego Zespół Szkół nr 2 w Sanoku, technik automatyk, technik elektronik.
  Płatne staże u pracodawców.
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988