5 maja 2020, 13:53

Radni przekazali 100 tys. zł dla SPZOZ w Sanoku

Ostatnia sesja nadzwyczajna odbyła się 30 kwietnia, wyjątkowo nie w Sali Herbowej, ale w Zespole Szkół nr 5 w Sanoku.

Radni podejmowali na niej uchwały dotyczące m.in. określenia zadań i wysokości środków PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2020 roku, założenia Branżowych Szkół II Stopnia w Sanoku, czy realizacji grantowego projektu kształcenia zdalnego.

Dyskusję wywołała jedna z uchwał, dotycząca udzielenia wsparcia finansowego dla SP ZOZ w Sanoku na przeciwdziałanie wirusowi SARS-CoV-2 oraz leczenie pacjentów z objawami COVIT -19. Pismo w tej sprawie złożył do Zarządu Powiatu Sanockiego Grzegorz Panek, dyrektor szpitala, prosząc o zabezpieczenie w budżecie kwoty 100 tys. zł. Pieniądze mają być przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia dla personelu i szpitala.

W czasie sesji wniosek formalny złożył radny Sebastian Niżnik, który zaproponował zwiększenie do miliona kwoty wsparcia dla sanockiego szpitala. Tuż po nim z wnioskiem wystąpił Robert Pieszczoch, przewodniczący Rady Powiatu, prosząc radnych, aby przegłosowali aktualną uchwałę, a nad ewentualnym zwiększeniem wsparcia, zastanowili się na kolejnej sesji. Z kolei radny Damian Biskup zaproponował, aby obecną uchwałę wycofać z sesji i ponownie rozpatrzyć ją na komisji.

Ostatecznie, 2 głosami za, przy 9 przeciwko i 5 wstrzymujących się, radni odrzucili wniosek Damiana Biskupa. Negatywnie zagłosowali także za propozycją radnego Sebastiana Niżnika (4 głosy za, 9 przeciwko i 5 wstrzymujących).

Uchwała o przekazaniu 100 tys. dla SP ZOZ w Sanoku została podjęta jednomyślnie.

– Uważam, że dyskusja na sesji była niepotrzebna, ponieważ dyrektor sanockiego szpitala zawnioskował o konkretną kwotę, która w zupełności wystarczy mu na walkę z koronawirusem – mówi Stanisław Chęć, starosta sanocki. – To, że w budżecie mamy wolne środki nie oznacza, że musimy wszystkie od razu wydać. Moim zdaniem, wsparcie należy się również innym powiatowym instytucjom. Mam tutaj na myśli chociażby Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który ma się przenieść do budynku przy ulicy Jagiellońskiej 22.

Na chwilę obecną zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oraz rozbudowy budynku. Do potrzeb osób niepełnosprawnych zostaną dostosowane łazienki i istniejące pomieszczenia szkoły. Planowana jest też rozbudowa obiektu o dodatkowe skrzydło o łącznej pow. ok. 500 m² od strony zachodniej, w którym zlokalizowane będzie główne wejście, szatnie, klasopracownie oraz winda zapewniająca skomunikowanie wszystkich kondygnacji istniejącej oraz projektowanej części obiektu. W planie jest także budowa miejsc parkingowych wraz z drogą wewnętrzną oraz zjazdem publicznym na ul. Jagiellońską, zagospodarowanie terenów zielonych, urządzenie miejsc rekreacji, placu zabaw oraz ogrodzenie terenu.

– Liczymy, że w lipcu uda nam się uzyskać pozwolenie na budowę, co umożliwi rozpoczęcie prac – zaznacza starosta Chęć. – Koszty inwestycji są bardzo duże, dlatego też, przekazanie wolnych środków na remont budynku uważam za niezbędne.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988