10 czerwca 2021, 7:56

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sanockim na lata 2021-2030

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Sanockiego została przyjęta uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sanockim na lata 2021-2030”.

Strategia zawiera diagnozę sytuacji społecznej oraz prognozę zmian, umożliwia podejmowanie działań, które mają na celu poprawić funkcjonowanie mieszkańców powiatu sanockiego. Jest to kluczowy i podstawowy dokument strategiczny nowoczesnej pomocy społecznej, narzędzie wspierające długofalowe planowanie i realizację celów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w środowisku lokalnym.

W strategii uwzględniono m.in. sposoby radzenia sobie z bezrobociem i ubóstwem, przestępczością, uzależnieniami i przemocą w rodzinie, problemem dostępu do usług medycznych, nieadekwatnych do potrzeb opieki geriatrycznej. Strategia zawiera też informacje dotyczące wspierania rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, ofertę edukacyjno-kulturalną powiatu sanockiego oraz zakres pomocy świadczonej osobom niepełnosprawnym.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988