30 marca 2020, 14:03

Potrzebna jest krew

Oddział Terenowy RCKiK przy ul. Konarskiego 24 w Sanoku zwraca się do osób zdrowych z prośbą o oddawanie krwi.

Dawcy mogą zgłaszać się w godzinach od 7.00 do 12.00 w dni powszednie. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod nr 134643353.

Krew mogą oddać wyłącznie pełnoletnie osoby zdrowe, które w okresie ostatnich 14 dni nie przebywały za granicą i nie miały kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem lub z objawami grypy.