9 kwietnia 2020, 9:32

Pomoc rzeczowa dla gmin i jednostek z terenu powiatu sanockiego

Starostwo Powiatowe w Sanoku, w związku z pandemią koronawirusa, wspiera gminy i podmioty działające na terenie powiatu sanockiego, przekazując im środki ochrony osobistej.

Do tej pory żele i koncentraty do dezynfekcji rąk i powierzchni trafiły do Zespołu Szkół nr 2 i nr 5 w Sanoku, Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji, Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Dziecka im. św. Józefa oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Starostwo Powiatowe w Sanoku przekazało również płyny do dezynfekcji rąk dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego, Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu, Domu Dziecka w Sanoku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędów Gminy w Komańczy i Bukowsku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu, Społecznej Straży Rybackiej w Sanoku, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach oraz do jednego z obiektów w Rzepedzi, wskazanego jako miejsce ewentualnej kwarantanny.

Starostwo Powiatowe w Sanoku zakupiło również maseczki ochronne. Przekazano je do Domu Dziecka w Sanoku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu Szkół nr 2 i nr 5 w Sanoku oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach, do obiektu kwarantanny w Rzepedzi, Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu, Społecznej Straży Rybackiej w Sanoku, Urzędu Gminy w Komańczy oraz dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Dodatkowo rozdysponowane zostały środki ochrony osobistej, przekazane przez wojewodę Ewę Leniart. Rękawiczki i maseczki ochronne trafiły do Domu Pomocy Społecznej im. św. Alberta w Zagórzu, Domu Pomocy Społecznej „Światło Nadziei” w Sanoku, Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku oraz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku. Z kolei w rękawiczki zaopatrzono Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Besku, Bukowsku, Komańczy, Sanoku, Tyrawie Wołoskiej i Zarszynie oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Sanoku i Zagórzu.

Natomiast płyny odkażające Starostwo Powiatowe w Sanoku przekazało do Domu Pomocy Społecznej im. św. Alberta w Zagórzu, Domu Pomocy Społecznej „Światło Nadziei” w Sanoku, Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Besku, Bukowsku, Komańczy, Sanoku, Tyrawie Wołoskiej i Zarszynie oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Sanoku i Zagórzu.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988