25 marca 2020, 12:43

PGNiG wspiera szpital w Sanoku w walce z koronawirusem

Fundacja Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przekaże 300 tys. zł, które pozwolą na realizację najpilniejszych potrzeb sanockiego szpitala specjalistycznego. Do placówki medycznej trafią także respiratory.

PGNiG od dziesięcioleci prowadzi swoją działalność na Podkarpaciu poprzez swój Oddział w Sanoku.


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku otrzyma od Fundacji PGNiG pomoc w wysokości 300 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na nowy ambulans transportowy. Pojazd jest teraz szpitalowi szczególnie potrzebny w związku z nagłym wzrostem nocnych wezwań do pomocy pacjentom. Dodatkowo szpital otrzyma respiratory.

W tych trudnych okolicznościach musimy sobie pomagać. To nie tylko przejaw naszej społecznej odpowiedzialności, ale przede wszystkim wyraz solidarności z najbardziej potrzebującymi. Czujemy szczególną więź ze społecznościami w regionach, w których działalność prowadzą Oddziały PGNiG SA i Spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG. Dlatego postanowiliśmy przekazać wsparcie finansowe i sprzęt medyczny najbardziej potrzebującym placówkom medycznym z bliskich nam obszarów Polski. Sprawdziliśmy ich najpilniejsze potrzeby i dostosowaliśmy formę naszego wsparcia – powiedział Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG. W ten sposób pragniemy również okazać wdzięczność personelowi medycznemu szpitali, który z narażeniem własnego zdrowia ratuje chorych – dodał.

Pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Na wsparcie szpitali w walce z epidemią koronawirusa w regionach, w których PGNiG prowadzi działalność, firma przeznaczyła do tej pory 1,5 mln zł. Poza sanockim szpitalem pomoc uzyskały dotychczas, bądź w najbliższym czasie uzyskają, placówki medyczne z Warszawy, Zielonej Góry i Ostrowa Wielkopolskiego.

Mamy nadzieję, że ratujący ludzkie życie sprzęt medyczny i nasza pomoc finansowa będą pomocne w walce ze skutkami rozprzestrzeniającej się pandemii i przyczynią się do szybkiego powrotu do zdrowia osób zmagających się obecnie z chorobą – powiedział Zbigniew Chmiel, prezes Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Jednocześnie PGNiG ciągle monitoruje sytuację w kraju i odpowiada na pilne potrzeby związane z walką z pandemią, oferując pomoc w działaniach mających na celu jak najszybsze zwalczenie jej skutków.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988