6 października 2021, 12:54

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego, zabudowanej budynkiem biurowo - usługowym, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

ZARZĄD POWIATU W SANOKU

informuje,

że w okresie od 08 października 2021r. do 29 października 2021r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, jak również na stronie internetowej urzędu, wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego, zabudowanej budynkiem biurowo - usługowym, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Wykaz obejmuje zabudowaną nieruchomość położoną w Sanoku obręb Posada, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 865/5 o powierzchni 0,1467 ha.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - nr tel. 013 46 57 612

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988