20 listopada 2020, 7:42

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1. Podstawa prawna:

Art. 23 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 i art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1944 z późn. zm.)

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Powiat Sanocki

Adres: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Zawarcie umowy na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.)

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych na sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

a) Określenie rodzaju transportu: transport kolejowy

b) Określenie sieci komunikacyjnej: przewozy w publicznym transporcie zbiorowym na linii komunikacyjnej Sanok-Łupków

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 1 lipca 2021r.

6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego : od 1 lipca 2021 do 28 lipca 2021 w dniach od poniedziałku do czwartku

7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Sanockiego

https;//powiat-sanok.pl

- tablica informacyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku ul Rynek 1,

- strona internetowa Powiatu Sanockiego

Sanok, dnia 19.11.2020 r.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988