15 czerwca 2020, 9:31

Oferta sanockich szkół średnich i ważne terminy dla ósmoklasistów

W poniedziałek, 15 czerwca, rozpoczął się nabór do szkół średnich, który potrwa do 10 lipca.

Ósmoklasiści muszą pamiętać o kilku istotnych terminach:

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

15 czerwca - 10 lipca

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

23 czerwca - 7 lipca

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej

26 czerwca - 10 lipca

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca - 4 sierpnia

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

13 - 18 sierpnia

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do szkoły

19 sierpnia

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

UWAGA!!! Wszystkich kandydatów do oddziałów dwujęzycznych/sportowych ze sprawdzianem uzdolnień kierunkowych obowiązują inne terminy składania wniosków o przyjęcie: 15 czerwca - 22 czerwca

Osobom niezdecydowanym jeszcze na wybór szkoły średniej, przedstawiamy ofertę sanockich szkół ponadgimnazjalnych.

Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku oferuje naukę w zawodach:
- Technik rachunkowości;
- Technik ekonomista;
- Technik hotelarstwa;
- Technik logistyk;
- Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku oferuje naukę w zawodach:
- Technik automatyk;
- Technik elektronik;
- Technik teleinformatyk;
- Technik spawalnictwa;
- Technik pojazdów samochodowych;
- Technik ochrony środowiska.
Branżowa Szkoła I stopnia:
- Operator obrabiarek skrawających;
- Mechanik pojazdów samochodowych.
Branżowa Szkoła II stopnia:
- Technik pojazdów samochodowych.

Zespół Szkół nr 3 im. W. Lipińskiego i M. Beksińskiego oferuje naukę w zawodach:
- Technik pojazdów samochodowych;
- Technik mechanik;
- Technik elektryk;
- Technik mechatronik;
- Technik informatyk;
- Technik programista.

Zespół Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku oferuje naukę w zawodach:
- Technik żywienia i usług gastronomicznych;
- Technik fotografii multimediów (fototechnik);
- Technik organizacji turystyki;
- Technik budownictwa;
- Technik geodeta;
- Technik usług fryzjerskich.
Innowacje w technikum: kosmetologia, catering.
Szkoła Branżowa I stopnia:
- Fryzjer;
- Murarz-tynkarz;
- Monter zabudowy i robót wykończeniowych;
- Wielozawodowa: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, cukiernik.
Szkoła Branżowa II stopnia: dla absolwentów Branżowych Szkół I stopnia

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku oferuje naukę w klasach o profilu:
- matematyczno-fizycznym;
- matematyczno-geograficznym;
- biologiczno-chemicznym;
- psychologicznym z rozszerzoną biologią i językiem polskim;
- humanistycznym z rozszerzonym językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie i historią;
- humanistycznym z rozszerzonym językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie i językiem angielskim.

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku oferuje naukę w klasach o profilu:
- matematycznym;
- biologicznym;
- polonistycznym.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988