25 czerwca 2020, 11:15

Muzeum Historyczne w Sanoku zakupi nowoczesny monitoring

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Sanockiego radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu Muzeum Historycznemu w Sanoku zwiększonej dotacji w kwocie 17,5 tys. zł na wykonanie monitoringu.

Na realizację projektu Muzeum pozyskało środki finansowe z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150 tys. zł. W ramach wkładu własnego Starostwo Powiatowe w Sanoku przekazało 17,5 tys. zł, natomiast Samorząd Województwa Podkarpackiego, który jest organem współprowadzącym, zabezpieczył 20 tys. zł.

System monitoringu Muzeum Historycznego w Sanoku realizowany był etapami od 2010 do 2014 roku przy wsparciu ze środków RPO WP na lata 2007-2013 oraz ze środków MKiDN. To spowodowało, iż kolejne etapy musiały być wykonywane w oparciu o parametry techniczne sprzętów zamontowanych w poprzednich latach. Niestety, istniejący system monitoringu jest już przestarzały i awaryjny, pojawiają się coraz większe problemy z zakupem zepsutych podzespołów. Ponadto, od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich utratą lub zniszczeniem, które zawiera wymogi stawiane systemom monitoringu w muzeach.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988